Wegwijs-in-je-bediening-avond

Elk kwartaal is er een avond gereserveerd voor ‘Wegwijs-in-je-bediening’. Dit is een avond waarop alle medewerkers uit de zes wijkgemeentes bij elkaar komen in het Missiecentrum. De avond zal plenair begonnen worden aan de hand van een Bijbels onderwerp dat betrekking heeft op het dienen in Gods gemeente. Vervolgens gaan de verschillende teams uiteen en is er ruimte voor bemoediging, toerusting, training, teambuilding, getuigenissen, ervaringen delen, moeilijkheden bespreken, etc. We hopen dat de teams uit de verschillende wijken zo samen toegerust, opgebouwd en aangemoedigd mogen worden in hun bediening.

Data: 3 oktober 2023, 9 januari, 2 april en 25 juni 2024.

Deel dit bericht