— De Wegwijzer Almere

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon


Wanneer u klachten heeft, vallend onder grensoverschrijdend gedrag, waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerngroepleider, ouderling, diaken of voorganger,
dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

U kunt mailen naar vertrouwenspersoon@dewegwijzer-almere.nl

  • Aanname beleid
  • Gedragscode
  • Meldcode

kruis wolken