Wanneer u klachten heeft, vallend onder grensoverschrijdend gedrag,
waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot de kerngroepleider, ouderling/diaken of voorganger,
dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.
 
U kunt mailen naar vertrouwenspersoon@dewegwijzer-almere.nl
 
Wilt u meer informatie omtrent ons beleid, kijk dan via onderstaande link naar het van toepassing zijnde beleid:
  1. aanname beleid
  2. gedragscode
  3. meldcode