Verdiepingscursus: God leren kennen

Een cursus voor iedereen die ernaar verlangt om God beter te leren kennen!

Samen diep nadenken over:

  • Het hoe en waarom van het kennen van God
  • Gods eigenschappen, zoals zijn onveranderlijkheid, majesteit, wijsheid, liefde, genade, rechtvaardigheid, toorn en goedheid
  • Wat het betekent om deze God als je Vader te kennen

We doen dit aan de hand van de wereldwijde bestseller van J.I. Packer: God leren kennen. Voor zeer velen werd het lezen van Knowing God van grote en zelfs levensveranderende betekenis. Jim Packer (1926-2020) was een briljant theoloog die zijn gaven het liefst gebruikte om een gids te zijn voor gewone christenen. Uit dit verlangen werd ook Knowing God geboren. De hoofdstukken verschenen oorspronkelijk als serie artikelen in een christelijk magazine, maar inmiddels werden er al meer dan 1,5 miljoen exemplaren van verkocht, in meer dan 20 talen.

Het persoonlijk kennen ván God – en niet de kennis óver God – verandert levens: mensen die God kennen, zetten zich volledig voor Hem in, denken groot over Hem en vinden innerlijke vrede in Hem. Dit boek laat je op een heel bijzondere manier Gods heerlijkheid zien, zodat je klein wordt en blij tegelijk.

We gaan met de huidige groep verder bij hoofdstuk 11 uit God leren kennen, maar nieuwe deelnemers kunnen zich doorlopend aansluiten.

Cursusleider: William den Boer
Kosten: € 32,99 voor aanschaf boek God leren Kennen (J.I. Packer, uitgeverij Novapres) + eenmalig € 5 voor de catering
Duur: 1x per maand
Data: 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december 2024, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli 2025

Deel dit bericht