Vacature pastor Almere Haven

Vacature wijkpastor Almere-Haven

Voel jij je geroepen…

…om leiding te geven aan de missie van De Wegwijzer om in Almere-Haven te bouwen aan een missionaire gemeenschap die in staat is elke inwoner in dit stadsdeel (25.000 inwoners) bekend te maken met de boodschap van het Evangelie?

…om te bouwen aan een bloeiende wijkgemeenschap waar mensen zich vanuit verschillende culturen en achtergronden thuis voelen?

…om leiding te geven aan en samen te werken met een wijkteam vol gepassioneerde teamleiders op het gebied van herderlijke zorg, kinderwerk, jongerenwerk, pastoraat, diaconaat, evangelisatie, gebed en diensten?

…om mensen onderwijs te geven vanuit Gods Woord door (onder andere) voor te gaan in de diensten

Als bovenstaande je aanspreekt komen wij graag met je in contact.

Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere is voor haar wijkgemeente Almere- Haven op zoek naar een

Wijkpastor / voorganger

0,8 fte.

Wie zijn wij?

Christelijke gemeente De Wegwijzer is een missionaire kerk, in 1995 in Almere ontstaan met de woorden van God als belofte; “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad” (Handelingen 18:9-10).

Begonnen in Almere Buiten, is De Wegwijzer inmiddels uitgegroeid tot een kerk voor heel Almere met gemeenschappen in zes verschillende staddelen. De wijkgemeente Almere-Haven is er hier één van. Wij zien het als onze missie om elke inwoner in Almere binnen tien minuten vanaf de voordeur te bereiken met de boodschap van Gods liefde en genade. Dat willen wij doen door ons getuigenis met woorden, maar ook door diaconale en maatschappelijke activiteiten. Mensen uit meer dan 35 nationaliteiten en 15 verschillende denominaties komen inmiddels op zes locaties bijeen en delen met elkaar het leven met God.

Hart voor Haven is een jonge, eigentijdse, christelijke kerk die zich al 10 jaar inzet voor de bloei van dit stadsdeel. We willen aansluiten bij de behoefte die er leeft en laten ons daarbij inspireren door de liefde van God.

Wat is jouw rol?

De functie van wijkpastor/voorganger is een sleutelrol in de wijk. Je maakt deel uit van het team van wijkpastors en wijkcoördinatoren van De Wegwijzer. Samen met de wijkouderling en het wijkteam geef je, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, leiding aan de missie van De Wegwijzer in de wijk Almere Haven.

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Je werkzaamheden in de praktijk bestaan uit:

 • Het leiding geven aan het wijkteam Almere-Haven.
 • Het opbouwen, bemoedigen, toerusten en coachen van de werkers, teamleiders en teams.
 • Het geven van Bijbels onderwijs in (onder andere) de diensten op zondag.
 • Het aansturen van de kerngroepleiders (herders) die verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap en zorg in de huisgroepen.
 • Het geven van pastorale zorg en optreden in crisissituaties.
 • Het coördineren van de missionaire beweging.

Naast bovenstaande, gaan we er van uit dat je instaat bent ook onderstaande te doen:

 • Het rapporteren van de ontwikkelingen en verantwoording afleggen aan de kerkenraad.
 • Het regelmatig informeren van de wijkgemeente zodat zij betrokken is en meegenomen wordt in de missionaire beweging.

Welk profiel hebben we in gedachten?

De Wegwijzer heeft een functieprofiel opgesteld voor de wijkpastor waarin de competenties verwoord staan (zie bijlage).
In grote lijnen komt het hierop neer:

 • Theologisch. Je hebt voldoende Theologische kennis om in lijn met de grondslag van christelijke gemeente De Wegwijzer te kunnen functioneren en dit uit te dragen. Je bent in staat om op mensen, in verschillende fases van geloofsgroei, aan te sluiten.
 • Leidinggeven. Je kunt op professionele wijze leidinggeven aan zowel teams en individuen als processen.
 • Communicatie. Je bent communicatief vaardig om besluiten, visie en beleid effectief door te geven op de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.
 • Karakter. Vanuit een evenwichtig karakter kun je op geestelijke wijze vormgeven aan het dienend en toerustend leiderschap binnen de gemeente.
 • Organiseren. Je bent in staat nieuwe ontwikkelingen en ongestructureerde omstandigheden projectmatig te organiseren zodat ze passen in de visie van christelijke gemeente De Wegwijzer.
 • Flexibel en innovatief. Je bent flexibel en innovatief bij veranderingen en onvoorziene omstandigheden.
 • Samenwerken en verbinden. Je bent in staat goed samen te werken in teams, het verbinden van mensen met verschillende gaven en competenties aan elkaar en aan de gezamenlijke missie. Ook ben je in staat om interculturele bruggen te bouwen.
 • Feedback. Je kunt in een gezonde cultuur van vertrouwen en accountability, verantwoording afleggen aan de kerkenraad en de door haar aangestelde functionarissen.

Wat kunnen we je bieden?

Van onze kant willen we je graag het volgende bieden:

 • Een dynamische werkomgeving met fijne collega’s, een gedreven team en enthousiaste medewerkers.
 • Een warme, betrokken en zorgzame gemeente met veel vrijwilligers, leden en gasten die zich willen inzetten voor de missie van God en klaar staan voor elkaar.
 • Een contract als werknemer van Christelijke gemeente De Wegwijzer Almere voor 32 uur met zicht op een vaste aanstelling, waarbij andere vormen van verbondenheid ook mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer.
 • Salariëring die plaatsvindt volgens het functiehuis van de PKN.
 • Permanente educatie waarmee je de mogelijkheid krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen, vakkennis uit te breiden of je bij te laten scholen.

We vragen het volgende:

 • Je hebt een persoonlijke, volwassen en levende relatie met God, bent discipel van Jezus Christus, hebt affiniteit met missionair werk en weet je geroepen tot deze bediening.
 • Je hebt een HBO denk- en werkniveau.
 • Je hebt een (afgeronde) opleiding HBO theologie/missionair werk en werkervaring binnen een protestantse gemeente of daarmee vergelijkbaar.
 • Je bent bereid (op termijn) te (gaan) wonen in Almere (Haven) en lid te worden van Christelijke gemeente De Wegwijzer.

Hierboven hebben we opgeschreven wat onze gedachten zijn. We beseffen uiteraard dat niet iedereen aan al deze voorwaarden kan voldoen. Belangrijk voor ons is dat we wederzijds overtuigd zijn dat de Heere jou als dienaar en ons als gemeente met elkaar in contact brengt. Daarin willen we de stem van de Heere verstaan en gaan we graag met jou in gesprek.

Kennismaken

Spreekt bovenstaande je aan en voel jij je geroepen tot deze rol als wijkpastor/voorganger, dan maken wij graag kennis met je.

Je kunt je motivatiebrief en je CV tot uiterlijk 21 november 2022 sturen naar scriba@dewegwijzer-almere.nl .

Als je (inhoudelijke) vragen hebt over deze functie of christelijke gemeente De Wegwijzer in het algemeen, kun je contact opnemen met Bert Noteboom (wijkpastor) bertnoteboom@dewegwijzer-almere.nl of André Meulmeester (voorganger) voorganger@dewegwijzer-almere.nl.

Deel dit bericht