Vacature wijkpastor Almere Buiten

Christelijke gemeente De Wegwijzer

De Wegwijzer is als missionaire gemeente in 1995 in Almere gestart, met de volgende tekst van God als belofte (Handelingen 18:9-10): “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad”.

De gemeente is begonnen in Almere Buiten, maar is inmiddels uitgegroeid tot een gemeente met 6 wijkgemeenten. Nu, 25 jaar later, is de genoemde tekst nog steeds de basis van ons werk. Als gemeente willen wij vooral het Woord verkondigen aan kinderen, tieners en volwassenen die God nog niet kennen. Door ook hulp te bieden aan hulpbehoevenden, hopen we de kans te krijgen om het Evangelie met hen te delen.

Doordat wij als gemeente groeien, zijn wij op zoek naar een wijkpastor voor de wijk Almere Buiten. Mocht je niet alleen op zoek zijn naar een baan maar je vooral aangetrokken voelen tot onze missie, dan willen we je vragen om verder te lezen.

Jouw rol

Als wijkpastor ben je werkzaam in de wijk Almere Buiten (52.000 inwoners) voor de christelijke gemeente De Wegwijzer maar ook ben je verantwoordelijk voor het missionaire werk in de wijk Almere Buiten. Je opereert binnen de beleidskaders zoals verwoord in het handboek en de statuten van Christelijke gemeente De Wegwijzer Almere. Je hebt een persoonlijke en levende relatie met God, bent discipel van Jezus Christus, weet je geroepen tot dit werk en bent bereid te (gaan) wonen in Almere (Buiten).

Als wijkpastor lever je een bijdrage aan de (strategie) missie van De Wegwijzer. Dat betekent dat je in staat bent om bewust, verantwoordelijk, doelgericht, procesmatig en methodisch te werken en oog te hebben voor het belang van de gehele organisatie. 

Als wijkpastor ben je belijdend lid van Christelijke gemeente De Wegwijzer en werk je in opdracht van de kerkenraad die (eind)verantwoordelijk is voor het algemeen en strategisch beleid. Voor ons is een wijkpastor een cruciale functie als geestelijk leider van een wijk. Daarom word je als wijkpastor in een dienst van de gemeente officieel in je ambt bevestigd. Als wijkpastor leg je verantwoordelijkheid af aan de kerkenraad en word je aangestuurd door de senior voorganger. De wijkpastor werkt intensief samen met de andere wijkpastors, (wijk)coördinatoren en teamleiders.

Jouw bevoegdheden

De wijkpastor is aangesteld met de bevoegdheid om binnen Christelijke gemeente De Wegwijzer de volgende taken uit te voeren: 

 • De verkondiging van het Woord;
 • Het leiding geven aan en het voorgaan in de diensten;
 • Het bedienen van de sacramenten van avondmaal en doop;
 • Het leiding geven aan en voorgaan in diensten rondom huwelijk en begrafenis;

Jouw werkzaamheden

Het werk bestaat onder andere uit:

 • Het opbouwen en bemoedigen van de teams
 • Het leidinggeven aan wijkteam Almere-Buiten
 • Het missionaire werk in Almere-Buiten.
 • Het vormgeven van de gemeenschap in Almere-Buiten
 • Het geven van Bijbels onderwijs
 • Het aansturen van de kerngroepleiders (herders) die verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap en zorg
 • Het aansturen en overzien van het pastoraat en optreden in crisissituaties
 • Het inspireren van de jongeren- en kinderwerkers
 • Het stimuleren van diaconaal werk en evangelisatie
 • Het verbinden van wijkactiviteiten aan de strategische missie van De Wegwijzer over de hele stad
 • Het rapporteren van de ontwikkelingen en verantwoording afleggen aan de kerkenraad
 • Het communiceren naar de gemeente (Buiten) om hen mee te nemen in het proces

Naast bovenstaande primaire werkzaamheden, behoren ook de volgende onderdelen tot jouw werkzaamheden:     

 • Overleg met de teams uit de andere wijken
 • Strategisch netwerken: het opbouwen van contacten met instanties, organisaties en instellingen die de missionaire wijkprojecten van De Wegwijzer in Almerezowel organisatorisch als financieel kunnen ondersteunen. 
 • Voorgaan: het samen met de andere voorgangers voorgaan in de samenkomsten van één van de wijkgemeenschappen van De Wegwijzer.

Jouw profiel

Als wijkpastor dien je te beschikken over de volgende competenties: 

 • Theologisch: theologisch voldoende kennis hebben om in lijn met de grondslag van christelijke gemeente De Wegwijzer te kunnen functioneren en dit uit te dragen.
 • Leidinggeven: op professionele wijze leiding kunnen geven aan zowel processen als teams en individuen.
 • Communicatie: communicatief voldoende vaardig om besluiten, visie en beleid effectief door te geven op de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.
 • Karakter: vanuit een evenwichtig karakter op geestelijke wijze vorm te geven aan het dienend en toerustend leiderschap binnen de organisatie.
 • Organiseren: nieuwe ontwikkelingen en ongestructureerde omstandigheden projectmatig te structureren en te organiseren zodat ze passen in de visie van christelijke gemeente De Wegwijzer.
 • Flexibel en innovatief: flexibel en innovatief zijn op veranderingen en onvoorziene omstandigheden.
 • Samenwerken en verbinden: Het opbouwen en kunnen samenwerken in teams, het verbinden van mensen met verschillende gaven en competenties aan elkaar en aan de gezamenlijke missie.
 • Feedback: in staat zijn om in een gezonde cultuur vanvertrouwen en accountability, rekenschap en verantwoording af te leggen aan de kerkenraad en de door haar aangestelde functionarissen.  

Wat vragen we van je

 • HBO denk- en werkniveau;
 • Minimaal een (afgeronde) opleiding HBO theologie/missionair werk;
 • Affiniteit met missionair werk;
 • Het onderschrijven van de missie, visie en waarden van De Wegwijzer;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een protestantse gemeente of daarmee vergelijkbaar.

Wat bieden we je

 • Een contract als werknemer voor maximaal 36 uur met zicht op een vaste aanstelling, waarbij andere vormen van verbondenheid ook mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer;
 • Salariëring conform het functiehuis van de PKN, schaal 9;
 • Permanente educatie waarmee je de mogelijkheid krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen, vakkennis uit te breiden of je bij te laten scholen.

Wat je verder kan verwachten is een gedreven team. Je komt terecht in een zorgzame gemeente met veel werknemers, vrijwilligers en leden en gasten die zich willen inzetten voor de missie van God en klaar staan voor elkaar.

Kennismaken

Voel jij je geroepen tot deze rol als wijkpastor, dan maken wij graag kennis met je. Je kunt je motivatiebrief en je CV tot en met uiterlijk 22 juni sturen naar Erwin Uil - diaken (e.uil@dewegwijzer-almere.nl).

De kennismakingsgesprekken, als eerste stap in de procedure, vinden plaats op maandagavond 28 juni en/of woensdagmiddag 30 juni. We willen je vragen deze data alvast gereserveerd te houden.

Inhoudelijke vragen? Bel of mail dan naar Bert Noteboom  bertnoteboom@dewegwijzer-almere.nl of 06 54 93 85 08)