Vacature wijkcoördinator kerkelijk werker Almere Poort

Vacature Wijkcoördinator / Kerkelijk werker Almere-Poort

Voel jij je geroepen…

…om leiding te geven aan de missie van De Wegwijzer om in Almere-Poort te bouwen aan een missionaire gemeenschap die in staat is elke inwoner in dit groeiende stadsdeel (nu nog 21.000 inwoners) bekend te maken met de boodschap van Gods liefde en genade?

… om te bouwen aan een warme, liefdevolle en zorgzame wijkgemeenschap waar mensen zich vanuit verschillende culturen en achtergronden thuis voelen?

… om in het bijzonder oog te hebben en zorg te dragen voor mensen aan het randje van de maatschappij?

… om samen te werken met een wijkteam van enthousiaste teamleiders op het gebied van herderlijke zorg, kinderwerk, jongerenwerk, pastoraat, diaconaat, evangelisatie, gebed en diensten?

… om voor te gaan in de diensten en mensen het blijde nieuws van het Evangelie te brengen?

Als bovenstaande je aanspreekt komen wij graag met je in contact.

Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere is voor haar wijkgemeente Poort op zoek naar een

Wijkcoördinator / Kerkelijk opbouwwerker

0,4 – 0,5 fte.

Wie zijn wij?

Christelijke gemeente De Wegwijzer is een missionaire kerk, in 1995 in Almere ontstaan met de woorden van God als belofte; “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad” (Handelingen 18:9-10).

Begonnen in Almere Buiten, is De Wegwijzer inmiddels uitgegroeid tot een kerk voor heel Almere met gemeenschappen in zes verschillende staddelen. De wijkgemeente Almere-Haven is er hier één van. Wij zien het als onze missie om elke inwoner in Almere binnen tien minuten vanaf de voordeur te bereiken met de boodschap van Gods liefde en genade. Dat willen wij doen door ons getuigenis met woorden, maar ook door diaconale en maatschappelijke activiteiten. Mensen uit meer dan 35 nationaliteiten en 15 verschillende denominaties komen inmiddels op zes locaties bijeen en delen met elkaar het leven met God.

Het stadsdeel Almere Poort is een grote, jonge wijk, waar nog steeds nieuwe woningen gebouwd worden. Aan de buitenkant ziet het er vaak mooi uit, maar achter de voordeuren zijn ook veel zorgen. Tegelijkertijd maakt dit dat er ook heel veel kansen zijn om Licht in het donker te brengen. De wijkgemeente van De Wegwijzer in Poort noemen we de Schaapspoort. We zijn ontstaan in 2016 en zijn een missionaire gemeente met veel diaconale en kindgerichte activiteiten. De geloofsgemeenschap die op zondag bij elkaar komt bestaat uit een kleine groep actieve gelovigen. Regelmatig ontvangen we op zondag en bij onze andere activiteiten bezoekers die vanuit het diaconale en missionaire werk geïnteresseerd raken in het geloof.

Wat is jouw rol?

De functie van kerkelijk opbouwwerker in de wijk noemen wij in Almere wijkcoördinator. Als wijkcoördinator maak je deel uit van het team van wijkpastors en wijkcoördinatoren van De Wegwijzer. Samen met de wijkouderling geef je, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, leiding aan het wijkteam in de wijk Almere Poort. We zijn als team nog niet zo lang onderweg en zoeken iemand die het wijkteam kan helpen ontwikkelen.

In de praktijk werk je samen met de wijkpastor, die als pionier het gezicht is geworden voor de wijk. Hij richt zich vooral op de missionaire activiteiten en als wijkcoördinator richt je je vooral op de groei en opbouw van de geloofsgemeenschap.

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Je werkzaamheden in de praktijk bestaan uit:

 • Het leiding geven aan het wijkteam Almere-Poort
 • Het opbouwen, bemoedigen, toerusten en coachen van de teamleiders en teams
 • Het opbouwen en organiseren van de geloofsgemeenschap, zowel in de zondagse diensten als in activiteiten en ontmoetingen door de week, zodat deze kan groeien en bloeien
 • Zorg dragen voor de leden van het wijkteam en de ‘vaste’ bezoekers die samen de kern vormen van de geloofsgemeenschap
 • Het geven van Bijbels onderwijs in de dienst op zondag
 • Het aansturen van de kerngroepleiders (herders) die verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap en zorg in de huisgroepen
 • Het in nauwe samenwerking met het wijkteam en de wijkpastor afstemmen en organiseren van activiteiten met een focus op de bestaande geloofsgemeenschap
 • Het geven van pastorale zorg en optreden in crisissituaties

Naast bovenstaande, gaan we er van uit dat je instaat bent ook onderstaande te doen:

 • Het rapporteren van de ontwikkelingen en verantwoording afleggen aan de kerkenraad
 • Het regelmatig informeren van de broeders en zusters in de wijk zodat zij betrokken zijn en meegenomen worden in het proces van opbouw

Welk profiel hebben we in gedachten?

Als wijkcoördinator denken we dat je over de volgende competenties zou moeten beschikken:

 • Theologisch. Je hebt voldoende Theologische kennis om in lijn met de grondslag van christelijke gemeente De Wegwijzer te kunnen functioneren en dit uit te dragen.
 • Leidinggeven. Je kunt op professionele wijze leidinggeven aan zowel teams en individuen als processen.
 • Communicatie. Je bent communicatief vaardig om besluiten, visie en beleid effectief door te geven op de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.
 • Karakter. Vanuit een evenwichtig karakter kun je op geestelijke wijze vormgeven aan het dienend en toerustend leiderschap binnen de gemeente.
 • Organiseren. Je bent in staat nieuwe ontwikkelingen en ongestructureerde omstandigheden projectmatig te organiseren zodat ze passen in de visie van christelijke gemeente De Wegwijzer.
 • Flexibel en innovatief. Je bent flexibel en innovatief bij veranderingen en onvoorziene omstandigheden.
 • Samenwerken en verbinden. Je bent in staat goed samen te werken in teams, het verbinden van mensen met verschillende gaven en competenties aan elkaar en aan de gezamenlijke missie.
 • Feedback. Je kunt in een gezonde cultuur van vertrouwen en accountability, verantwoording afleggen aan de kerkenraad en de door haar aangestelde functionarissen.

Wat kunnen we je bieden?

Van onze kant willen we je graag het volgende bieden:

 • Een dynamische werkomgeving met fijne collega’s, een gedreven team en enthousiaste medewerkers
 • Een warme, betrokken en zorgzame gemeente met vrijwilligers, leden en gasten die zich willen inzetten voor de missie van God.
 • We zijn met een klein groepje, maar hebben allemaal een dienende houding. Zo staan we klaar voor elkaar en voor de mensen in de wijk. De lijntjes tussen de mensen in het wijkteam en de geloofsgemeenschap zijn kort
 • Er is ruimte voor iedereen en er wordt gewerkt met humor, enthousiasme en een beetje chaos. In de Schaapspoort gaan de dingen vaak net even anders dan standaard.
 • Een contract als werknemer van Christelijke gemeente De Wegwijzer Almere voor 16 uur met zicht op een vaste aanstelling, waarbij andere vormen van verbondenheid ook mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer;
 • Salariëring die plaatsvindt volgens het functiehuis van de PKN
 • Permanente educatie waarmee je de mogelijkheid krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen, vakkennis uit te breiden of je bij te laten scholen.

Wat vragen we van je

Naast het in huis hebben van de competenties, beschrijven we hieronder wat wij denken dat nodig is om goed invulling te geven aan de functie. Maar we beseffen heel goed dat we hiermee veeleisend zijn. Belangrijk voor ons is, boven alles, dat we wederzijds overtuigd zijn dat de Heere jou als dienaar en ons als gemeente met elkaar in contact brengt. Daarin willen we de stem van de Heere verstaan en daarom gaan we graag met jou in gesprek, ook als je niet op alle punten maximaal scoort.

Om de functie van wijkcoördinator goed te kunnen invullen vragen we het volgende van je:

 • Je hebt een persoonlijke en levende relatie met God, bent discipel van Jezus Christus, hebt affiniteit met missionair werk en weet je geroepen tot deze bediening;
 • Je hebt een HBO denk- en werkniveau;
 • Je hebt een (afgeronde) opleiding HBO theologie/missionair werk en werkervaring binnen een protestantse gemeente of daarmee vergelijkbaar;
 • Je bent bereid (op termijn) te (gaan) wonen in Almere (Poort) en lid te worden van Christelijke gemeente De Wegwijzer.
 • We zoeken een teamspeler, die past bij de sfeer en dynamiek van de Schaapspoort.
 • Je kunt de drijfveren van mensen zien en ruimte maken om die te laten ontplooien.
 • We zijn bezig (sinds september van dit jaar) met de ontwikkeling van het team en de geloofsgemeenschap door middel van de training van ICP. Je bent bereid daarin mee te doen en zo van binnenuit mee te groeien en ontwikkelen met het wijkteam en de kennis en vaardigheden die we daar op doen te helpen toepassen in de geloofsgemeenschap

Kennismaken

Spreekt bovenstaande je aan en voel jij je geroepen tot deze rol als wijkcoördinator / kerkelijk opbouwwerker, dan maken wij graag kennis met je.

Je kunt je motivatiebrief en je CV tot uiterlijk 21 november 2022 sturen naar scriba@dewegwijzer-almere.nl .

Als je (inhoudelijke) vragen hebt over deze functie of christelijke gemeente De Wegwijzer in het algemeen, kun je contact opnemen met Mark Zeldenrust (wijkpastor) mark@dewegwijzer-almere.nl of Andre Meulmeester (voorganger) voorganger@dewegwijzer-almere.nl.

Deel dit bericht