‘U nodigt mij aan tafel’

Bezinning op het Heilig Avondmaal

Eens per drie maanden mogen we in onze gemeente het Heilig Avondmaal vieren als vreugdevolle herinnering aan de prijs die de Heere Jezus heeft betaald voor onze verlossing. Het Avondmaal is door de Heere Jezus zelf ingesteld tijdens de laatste viering van de paasmaaltijd met zijn discipelen. Rondom het Avondmaal spelen een aantal vragen waarvan het goed is om ons daar samen op te bezinnen: Waar komt het Avondmaal vandaan en waarom is het belangrijk om eraan deel te nemen? Voor wie is het avondmaal bedoeld? Wat gebeurt er in een avondmaalsdienst en wat is de betekenis van de symbolische handelingen? Waarom is het nodig je op het Avondmaal voor te bereiden en hoe kun je dat doen? Hoe krijgt het avondmaal voor jou de betekenis die Jezus Christus eraan heeft gegeven?

Op deze vragen willen we ons het komende seizoen vanuit de Bijbel bezinnen. We doen dit telkens een week voordat we (in de meeste wijken of centraal) daadwerkelijk het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

Sprekers: Jan Ruit, Johan van Asselt, William den Boer, Evert Everts
Data: 15 september, 17 november 2024, 16 februari, 6 april 2025

Deel dit bericht