cursus

Toerustingscursus Pastoraat

Inleiding

De Toerustingscursus Pastoraat, verzorgd door het Evangelisch College, is een inleidende cursus van tien lessen en is bedoeld voor iedereen die een verlangen heeft om zich te bekwamen in het verlenen van pastorale zorg aan anderen, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest. Deze cursus legt hiervoor een gedegen basis.

Waarom de Toerustingscursus Pastoraat volgen?

  • Je hebt het verlangen om met mensen mee te leven en hen te ondersteunen.
  • Je wilt mensen begeleiden vanuit Gods Woord en door Zijn Geest.
  • Je wilt toegerust worden om mensen in allerlei situaties het goede van Gods koninkrijk mee te geven.

Hoe is de cursus opgezet?

In de Toerustingscursus Pastoraat wordt een basis gelegd voor pastoraal werk. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van pas? Er wordt een theoretische ondergrond gelegd, en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? De eigen relatie met God krijgt ook aandacht, want van daaruit wordt uitgedeeld. Vanuit de Bijbel worden principes en voorbeelden aangereikt. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

zaterdag 18 februari 2023
Pastoraat | Hoe doen we dat?
Karakter en identiteit | Weet wie je bent

zaterdag 18 maart 2023
Emoties | Een geschenk
Gesprekstechnieken | Over het voeren van een gesprek

zaterdag 15 april 2023
Ouderenpastoraat | Als de eindstreep in zicht komt
Grenzen | Stop! Een grens

zaterdag 13 mei 2023
Relaties | Een belevenis
Ziekenpastoraat | Ziek, maar toch geholpen

zaterdag 10 juni 2023
Strijd in het denken | De kamer van ons gedachteleven
Bidden en zegenen | Pastoraat: een geestelijke zaak

Locatie en tijden

De cursus vindt plaats in Missiecentrum De Wegwijzer, Makassarweg 80 te Almere. De cursusdagen duren van 10.00-15.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Kosten en aanmelding

Deel dit bericht