Een gift zelf overmaken

Mocht u het missionaire werk van onze gemeente financieel willen ondersteunen, dan kan door het overmaken van een gift naar NL61 RABO 0321 0898 12 t.n.v. Christelijk gemeente De Wegwijzer in Almere. Heeft u een specifiek doel of project, dan graag dit bij de overschrijving vermelden. Hartelijk dank hiervoor!

Het vastleggen van een periodieke gift

Sinds 2014 heeft de belastingdienst de regels met betrekking tot het aftrekken van giften versoepeld. Dit betekent dat u vrijwillige bijdragen aan onze gemeente volledig aftrekbaar zijn van je inkomen, wanneer u dat schriftelijk vastlegt voor een periode van minimaal vijf jaar.

Dit houdt wel in dat u ook vijf jaar verplicht bent een bedrag ter hoogte van het vastgelegde bedrag over te maken aan de gemeente. Het voordeel voor u is dan, dat u deze gift volledig kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. Ofwel, de drempel van 1% op uw reguliere giften, is dan niet van toepassing op deze vastgelegde gift.

Voorheen was daar een officiële notariële akte voor nodig maar tegenwoordig kan dat eenvoudiger. Onderaan dit artikel treft u de link aan om het formulier “Overeenkomst periodieke gift” te downloaden. Wanneer u dit formulier in tweevoud invult en aan ons toestuurt, dan ontvangt u van ons een getekend exemplaar retour. Daarmee kunt u aantonen dat u uw gift voor een periode van minimaal vijf jaar hebt vastgelegd, waarop deze gift volledig aftrekbaar is voor uw belastingaangifte.

Mocht u hierover vragen hebben, mail deze dan gerust op financieelbeheer@dewegwijzer-almere.nl

Het formulier kunt u hier downloaden.