Een gift zelf overmaken

Als je het missionaire werk van onze gemeente financieel willen ondersteunen, gebruik dan het donatie-formulier op deze pagina. Je kan ook een gift overmaken naar NL61 RABO 0321 0898 12 t.n.v. Christelijk gemeente De Wegwijzer in Almere. Wij staan geregistreerd als ANBI. Heb je een specifiek doel of project, dan graag dit bij de overschrijving vermelden. Hartelijk dank hiervoor!

Bedrag

Het vastleggen van een periodieke gift

Sinds 2014 heeft de belastingdienst de regels met betrekking tot het aftrekken van giften versoepeld. Dit betekent dat vrijwillige bijdragen aan onze gemeente volledig aftrekbaar zijn van je inkomen, wanneer je dat schriftelijk vastlegt voor een periode van minimaal vijf jaar.

Dit houdt wel in dat je ook vijf jaar verplicht bent een bedrag ter hoogte van het vastgelegde bedrag over te maken aan de gemeente. Het voordeel is dan, dat je deze gift volledig kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. Ofwel, de drempel van 1% op je reguliere giften, is dan niet van toepassing op deze vastgelegde gift.

Voorheen was daar een officiƫle notariƫle akte voor nodig maar tegenwoordig kan dat eenvoudiger. Als je dit formulier (.doc, .pdf) invult en aan ons toestuurt, dan ontvang je van ons een getekend exemplaar retour. Daarmee kan je aantonen dat je jouw gift voor een periode van minimaal vijf jaar hebt vastgelegd, waarop deze gift volledig aftrekbaar is voor de belastingaangifte.

Als je hierover vragen hebt, mail deze dan gerust op financieelbeheer@dewegwijzer-almere.nl