passiestonden 2022

Passiestonden

Ook dit jaar organiseert De Wegwijzer centraal passiestonden in de stille week voor Pasen. Het thema voor dit jaar is; De lijdensweg van de Goede Herder

Er komt zoveel op ons af. Er is zoveel onrust in deze wereld. Allerlei vragen en zorgen strijden om de aandacht. Je zou het bijna vergeten, dat we momenteel leven in de 40-dagen tijd. Een periode waarin we, nog meer dan anders, mogen nadenken over het lijden, sterven en opstaan van onze Heere Jezus! In de laatste week van die periode willen we graag iedere avond kort bij elkaar komen. Met elkaar zullen we door lied, gebed en een korte overdenking, Jezus volgen op Zijn lijdensweg. Als moment van bezinning, verwondering en dankbaarheid voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. We nodigen u en jou van harte uit om daar ook bij te zijn.

Maandag 11 april tot en met donderdag 16 april, van 19:00uur tot 19:30uur in het Missiecentrum, Makassarweg 80, Almere-Buiten

Deel dit bericht