Cursus Wegwijs in de gemeente

In februari 2024 start de cursus Wegwijs in de Christelijke gemeente weer. Een cursus voor mensen die overwegen lid te worden van De Wegwijzer.

In deze cursus komen de visie, missie, doelen, kernwaarden en werkwijze in de kerk aan de orde. Op de eerste avond is er een inventarisatie of mensen gedoopt willen worden, belijdenis doen of als lid (met attestatie) overkomen. De cursus wordt gegeven in het Missiecentrum in Almere-Buiten en bestaat uit vijf avonden van 19.30-21.30 uur:

1. Welkom in Christelijke gemeente De Wegwijzer

22 februari 2024
Thema: ontstaan, DNA, missie, visie, beleid en doelen van De Wegwijzer
Cursusleider: André Meulmeester

2. De kracht van Gemeenschap

27 februari 2024
Thema: gemeenschap en (pastorale) zorg
Cursusleider: André Meulmeester

3. Groeien en delen

5 maart 2024
Thema: Discipelschap en getuigen
Cursusleider: Mark Zeldenrust

4. Iedereen doet mee

19 maart 2024
Thema: gaven ontdekken, ontwikkelen en inzetten, financiën
Cursusleiders: André Meulmeester en Erwin Uil

5. Over de drempel!

2 april 2024
Thema: Wat staat je te doen; delen getuigenis en voorbereiding lidmaatschapsdienst
Cursusleiders: wijkcoördinatoren/-pastors van de nieuwe leden

Lidmaatschapsdienst: 26 mei 2024 (voorganger: André Meulmeester)

Meld je aan via onderstaande knop!

(De najaarseditie van deze cursus zal DV weer starten in september 2024)

Waarom deze cursus volgen?

Deze cursus is bedoeld voor mensen die lidmaatschap van onze gemeente overwegen en voor iedereen die nog eens helder wil krijgen waar we als gemeente voor staan en gaan.

Na het volgen van deze cursus kunt u

  • op basis van de Bijbel uitleggen waarom het belangrijk is om lid te zijn van een gemeenschap
  • in eigen woorden omschrijven wat uw lidmaatschap van De Wegwijzer inhoudt
  • samenvatten waar de Wegwijzer voor staat (visie, waarden en doelen)
  • beschrijven op welke manier De Wegwijzer (on)gelovigen in alle leeftijdsfasen wil helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en te blijven
  • uitleggen waarom het belangrijk is deel te nemen aan een kerngroep
  • door middel van een gaventest bepalen welke mogelijke bedieningen in De Wegwijzer bij u passen
  • een weloverwogen besluit nemen of u een actief lid van de Wegwijzer wilt worden
  • een getuigenis geven van Gods aanwezigheid in uw leven.

Veel mensen hebben de afgelopen tijd de weg gevonden naar onze gemeente. Ze voelen zich thuis en opgenomen in het huisgezin van God. Wij zijn blij met deze groei en willen u graag wijzen op het feit dat de gemeente van Christus niet bestaat uit een groep individuele christenen, maar uit een gemeenschap die samen het lichaam van Christus vormt.

Voor de apostel Paulus hield dit in dat iemand lid van een levend lichaam was (Rom. 12:4-5; 1 Kor. 6:15; 12:12-27). Dit is het Bijbelse beeld van lidmaatschap dat ons voor ogen staat. Lidmaatschap is een daad van toewijding. Je wijdt je leven toe aan God en aan Zijn huisgezin. Dit doe je door een formele verbintenis van toewijding aan te gaan met God en de andere gelovigen met wie je samen het huisgezin van God vormt.

Als u vragen rondom het lidmaatschap van onze gemeente hebt, nodigen wij u graag uit contact op te nemen met uw kerngroepleider, wijkpastor of één van de kerkenraadsleden van onze gemeente. Wij willen u graag helpen een goede keuze te maken en zien met een biddend hart uit naar de broeders en zusters die God in de komende tijd aan onze gemeente wil toevoegen.

Deel dit bericht