Kinderwerk Stad Oost

Dank voor:

  • het feit dat er elke dag nieuwe kinderen zijn. Vandaag waren er 11 kinderen waarvan 8 nieuwe gezichten. God brengt ze één voor één.
  • de prachtige plek achter het clubhuis, een plek van rust en vrede
  • het team dat het samen goed heeft en een eenheid vormt
  • de actieve luisterhouding van de kinderen tijdens het programma
  • extra hulp die zorgen voor de catering en op deze manier praktisch mogen dienen
  • de gesprekken met verschillende vaders/moeders/opa’s/oma’s van verschillende kinderen

Bid mee 

  • dat ook morgen er weer nieuwe kinderen mogen aanhaken en de kinderen die geweest zijn er ook weer zijn
  • voor blijvende rust onder de kinderen en in het team. In het gebouw zelf gebeuren ook activiteiten die contra staan op het evangelie. Bid voor bescherming tegen de duisternis!
  • bid mee voor een vader van een meisje van zes jaar. Hij gaf aan beschadigd te zijn door de ‘kerk’. Bid dat hij geraakt wordt door onze houding heen, dat hij iets ervaart van de liefde van Jezus in ons. Bid of God de drempel wegneemt en hij mag komen zoals hij is.
Deel dit bericht