Israël – Jeremia en Johannes

Voor iedereen met interesse in de bijzondere positie van Israël in de Bijbel

Daan Damsteeg spreekt 17 oktober 2023 over Horror of hoop? Twee uitersten die beiden terugkomen in de Bijbel als het gaat om de toekomst. Maar welk uiterste geldt voor Israël? Horror, hoop of een mix van beide? Een aantal grovere lijnen zullen onderzocht worden en tegelijkertijd proberen we die grovere lijnen dichtbij te brengen. Wat staat Israël te wachten en wat betekent dat concreet voor ons?

Ds. Kees van Velzen verzorgt 31 oktober en 14 november 2023 twee avonden over het leven van Jeremia. Het boek Jeremia vertelt over opvallende momenten in het leven van deze profeet en van de strijd waar hij doorheen ging. Jeremia deelt regelmatig zijn gevoelens in worstelingen met zijn volksgenoten en met de God van Israël. Het lijden van de profeet liep parallel met het lijden van zijn volk, dat hij het naderende oordeel moest verkondigen. Ondanks dit alles schreef Jeremia, door de Heilige Geest gedreven, ook geweldige hoofdstukken van hoop.

Ds. Henk Poot verzorgt op 28 november en 12 december 2023 twee avonden over het Evangelie van Johannes: Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? Wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien dan de andere evangelisten? Wie zich erin verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit Evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we in de laatste avond in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

Cursusleiders: Daan Damsteeg, ds. Henk Poot en ds. Kees van Velzen (Christenen voor Israël)
Kosten: geen
Duur: 5x
Data: 17 oktober (Horror of Hoop?), 31 oktober (Jeremia I), 14 november (Jeremia II), 28 november (Johannes I) en 12 december (Johannes II) 2023

Deel dit bericht