— Bedankt voor jouw bijdrage!

Steun het werk in Almere

Fijn dat u een gift wilt geven

Hieronder is het mogelijk door te geven of we uw gift mogen gebruiken waar dat het meest nodig is (Algemeen) of dat dit voor een specifiek project/doel is.

Het is ook mogelijk uw gift over te maken naar ons rekeningnummer: NL61 RABO 0321 0898 12

Bedrag