Geloofsopvoeding en kinderdoop

Deze cursus bevat één avond over geloofsopvoeding en één avond over kinderdoop. Het is een samenvatting van de Bijbelse principes en een voorbereiding op de doopdienst. De cursus gaat in op vragen als: waarom kinderdoop? Wat is het teken van de doop? Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen belijdenis en doop? Hoe geven we door wat we zelf ontvangen hebben aan geestelijke voeding? Hoe leven we een leven in gehoorzaamheid voor aan ons kind? Hoe begeleid ik mijn kind door alle fasen van het geloof?

Cursusleiders: Theo van Netten en Johan van Asselt
Kosten: geen
Duur: 2 avonden
Data: 19 september & 17 oktober 2023 (najaarseditie) of 23 januari en 6 februari 2024 (voorjaarseditie)

Deel dit bericht