— Waar liggen jouw geestelijke gaven?

Gaventest

Deze gaventest is bedoeld om gelovigen te helpen hun geestelijke gaven te ontdekken, om die vervolgens in te kunnen zetten tot opbouw van Gods Koninkrijk. Hoewel de test subjectief kan worden ingevuld, kan zij, wanneer zij eerlijk ingevuld wordt, een middel zijn om het gavenprofiel in kaart te brengen. Vul deze gaventest biddend in en vraag hierbij om de leiding van de Heilige Geest.

Aanwijzingen
1. Geef voor elk van de 133 uitspraken in de gaventest op de volgende bladzijden aan in welke mate deze uitspraak op jou van toepassing is: 1. helemaal niet, nooit; 2. soms, af en toe; 3. dit is meestal waar; 4. dit is absoluut altijd waar.
2. Geef antwoord aan de hand van wie je bent, niet van wie je wilt zijn of wie je volgens jezelf zou moeten zijn. In welke mate gelden de volgende uitspraken voor jou? Wat is tot nog toe jouw ervaring geweest? In welke mate geven deze uitspraken jouw veelvoorkomende gedragingen en reacties weer?
3. Je ontvangt de scores voor totaal 19 gaven op je e-mailadres. De 3 tot 5 gaven waarop je het hoogst scoort, vormen samen jouw gavenprofiel. Je gavenprofiel wordt door De Wegwijzer veilig bewaard tenzij je uitdrukkelijk vraagt om de uitslag te verwijderen. Richt een verzoek tot verwijdering aan scriba@dewegwijzer-almere.nl
4. De gaven van genezing, vertolking, wonderen en tongen zijn in deze test niet opgenomen, omdat meestal duidelijk is of de gelovige deze gaven heeft of niet.

Gaventest De Wegwijzer

1 
2 
3 
4 
5