Wanneer je kosten wilt declareren, dan dien je gebruik te maken van een van de onderstaande declaratieformulieren.
Wanneer je het nieuwe formulier invult zijn er een aantal aandachtspunten die we willen benoemen:

  • Jouw rekeningnummer : Dit dient in het IBAN formaat ingevuld te worden.
  • Wanneer er op jouw declaratieformulier meerdere categorieën worden aangegeven, waar jouw kosten onder kunnen vallen, dan dien je er daar slechts één van aan te kruisen. Heb je meerder categorieën, dan verzoeken wij je om een 2e formulier in te vullen.
  • Elk formulier dient door de budgethouder ondertekend te worden. De budgethouder is de ouderling/diaken die vanuit de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor jouw bediening.
  • Declaraties dienen uiterlijk 2 maanden na factuur/bon-datum ingediend te worden bij financieel beheer.
  • Betaling zal plaatsvinden op de maandelijkse betaalavond van het financieel beheer (3e of 4e maandag van de maand).
  • Alleen correct ingevulde formulieren zullen uitbetaald worden.

Download hieronder het juiste declaratieformulier: