Er zijn twee soorten declaratieformulieren:

Houd bij het invullen van de formulieren rekening met het volgende:

  • Elk formulier dient door de budgethouder digitaal goedgekeurd te worden. De budgethouder is de ouderling of diaken die vanuit de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor jouw bediening.
  • Declaraties dienen uiterlijk 2 maanden na factuur- of bondatum ingediend te worden bij het e-mailadres dat in het formulier vermeld staat.
  • Betaling zal plaatsvinden op de maandelijkse betaalavond van het financieel beheer (3e of 4e maandag van de maand).
  • Alleen correct ingevulde formulieren zullen uitbetaald worden.
  • Vragen naar aanleiding van het gebruik van het formulier kunnen gericht worden aan financieelbeheer@dewegwijzer-almere.nl voor reis- en spreekkosten voor personeel in loondienst. Voor de andere uitgaven kan contact worden opgenomen met facturen@dewegwijzer-almere.nl.
  • Klik hier voor een verdere toelichting op het declaratieformulier.