Care Dankdag 2022

CARE Dankdag

Op woensdag 2 november zal onze jaarlijkse dankdienst van het najaar gehouden worden. Als gezamenlijke kerken wordt er al decennialang na de oogsttijd een dankdienst gehouden om God te erkennen voor Zijn zorg en onderhouding van ons leven. Gewoontegetrouw zamelen we dan houdbare spullen in die we kunnen delen via Wegwijzer Care aan de mensen die het hard nodig hebben in onze stad. Ook dit jaar zal dat weer gebeuren. Als u uw dank wilt uiten aan de Heere, bezoek dan deze dankdienst om 19.30 uur in het Missie Centrum en deel iets van uw zegen met anderen. En mocht u in de gelegenheid zijn, dan is dit ook een mooi moment om een extra gift over te maken naar de kerk als ondersteuning voor onze missie. De Heere zegene u en uw gaven!

Deel dit bericht