Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Website: www.dewegwijzer-almere.nl
Adres: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere
Telefoonnummer: 036-5490604
KvK nummer: 50731475
RSIN nummer: 811673236
Rekeningnummer: NL61 RABO 0321 0898 12

onze doelstelling

Het kerkgenootschap heeft tot doel om de stad Almere te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Het kerkgenootschap probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het houden van wekelijkse kerkdiensten.
  • Het organiseren van activiteiten onder kinderen, jongeren en volwassenen om hen in aanraking te brengen met het Christelijk geloof.

Het kerkgenootschap heeft niet tot doel het behalen van winst. Het vermogen van de kerk wordt gevormd door:

  • bijdragen en subsidies
  • donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten
  • collectegelden

bestuurders

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de kerkenraad, bestaande uit tenminste de voorgangers, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad wordt voorgezeten door één van de kerkenraadsleden, op dit moment dhr. Bert Noteboom.

Voorgangers:

André Meulmeester

 

Bert Noteboom

Mark Zeldenrust

Ouderlingen:

John Visser

Theo van Netten

Michael Ayong

Rob William

Diakenen:

Jelmer Pouwelsen

Kees Slijkhuis

Erwin Uil

 

meer informatie