Algemene informatie van Christelijke gemeente de Wegwijzer

 

Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Statutaire naam: Christelijke gemeente “De Wegwijzer”
Zoeknaam: Christelijke gemeente De Wegwijzer
Profiel URL: www.dewegwijzer-almere.nl
Statutaire zetel: Almere
KvK nummer: 50731475
RSIN / Fiscaal nummer: 811673236

Klik hier voor de ANBI gegevens van Kerkgenootschap De Wegwijzer.
Klik hier voor het KvK document van gemeente De Wegwijzer.

Duidelijke beschrijving van doelstellingen en activiteiten:

 
Het kerkgenootschap heeft tot doel om de stad Almere te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.
Het kerkgenootschap probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het houden van wekelijkse kerkdiensten.
  • Het organiseren van activiteiten onder kinderen, jongeren en volwassenen om hen in aanraking te brengen met het Christelijk geloof.

Het kerkgenootschap heeft niet tot doel het behalen van winst. Het vermogen van de kerk wordt gevormd door:

  • bijdragen en subsidies
  • donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten
  • collectegelden

Organisatie / bestuurders

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de kerkenraad, bestaande uit tenminste de voorganger, één ouderling en één diaken. De kerkenraad wordt voorgezeten door de voorganger.

Voorganger: André Meulmeester
Ouderlingen: Arjo de Vroome
Rene Auping
Michael Ayong
Diakenen:

 

Justin Novák

Kees Slijkhuis

Scriba: Kees Slijkhuis
Penningmeester: <vacature>

Contactinformatie

 

Bezoekadres: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere
Postadres: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere
Telefoonnummer: 036-5490604
E–mailadres: info@dewegwijzer-almere.nl
Website www.dewegwijzer-almere.nl

Wegwijzer Magazine

Het Wegwijzer Magazine kun je hier downloaden

Financiële verantwoording

Klik hier voor een beschrijving van onze jaarrekening 2015.
Klik hier voor een beschrijving van onze jaarrekening 2014.

Beleid

  • Klik hier voor het Maatschappelijke verslag van gemeente De Wegwijzern van 2016.
  • Klik hier voor de Statuten van gemeente De Wegwijzer.
  • Klik hier voor het Beleidsplan van gemeente De Wegwijzer.
  • Klik hier voor het jaarthema van 2016/2017.