Algemene informatie

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting “De Wegwijzer”
Zoeknaam: Stichting de Wegwijzer
Profiel URL: dewegwijzer-almere.nl
Statutaire zetel: Almere
Kamer van Koophandel nummer: 39058099
RSIN / Fiscaal nummer: 803381840
Akte van oprichting: 10 april 1995

Duidelijke beschrijving van doelstellingen en activiteiten:

Deze stichting heeft tot doel de christelijke gemeente te ondersteunen in haar doel om de stad Almere te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.
De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • op aanvraag financiële en materiële steun te verlenen aan de Christelijke gemeente “De Wegwijzer” gevestigd te Almere.
  • het verspreiden van Bijbels en protestants christelijke evangelisatielectuur.
  • het exploiteren van daartoe opgezette en ingerichte boekwinkel(s).

De stichting heeft niet tot doel het behalen van winst. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • bijdragen en subsidies.
  • donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
  • netto-inkomsten uit de boekwinkel.
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Klik hier voor ons beleidsdocument.

Organisatie / bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Op dit moment bestaat het bestuur van Stichting “De Wegwijzer” uit vier leden:

Voorzitter: R.E. de Vries
Secretaris: J.G.N. Roest
Penningmeester: C.G. van Hoffen
Algemeen Adjunct: A. Meulmeester

Contact informatie

Christelijke Boekhandel “De Wegwijzer”

Bezoekadres: Makassarweg 80, 1335HZ Almere
Postadres: Makassarweg 80, 1335HZ Almere
Telefoonnummer: 036-5327402
E-mailadres: boekhandel@boekhandel-dewegwijzer.nl
Website: www.boekhandel-dewegwijzer.nl