Rechtsvorm:Stichting
Website:boekhandel-dewegwijzer.nl
Adres:Makassarweg 80, 1335 HZ Almere
Telefoonnummer:036-5490604
E-mailadres:boekhandel@dewegwijzer-almere.nl
KvK nummer:39058099
RSIN nummer:803381840

doelstelling

Deze stichting heeft tot doel de christelijke gemeente te ondersteunen in haar doel om de stad Almere te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:
  • op aanvraag financiële en materiële steun te verlenen aan de Christelijke gemeente "De Wegwijzer".
  • het verspreiden van Bijbels en protestants christelijke evangelisatielectuur.
  • het exploiteren van daartoe opgezette en ingerichte boekwinkel(s).
De stichting heeft niet tot doel het behalen van winst. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  • bijdragen en subsidies.
  • donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
  • netto-inkomsten uit de boekwinkel.
  • alle andere verkrijgingen en baten.

bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Op dit moment bestaat het bestuur van Stichting "De Wegwijzer" uit vier leden:

Voorzitter:R.E. de Vries
Secretaris:J.G.N. Roest
Penningmeester:C.G. van Hoffen
Algemeen bestuurslid:B. Schaeffer

meer informatie

Het Wegwijzer Magazine geeft een goede beschrijving van wat er in de Wegwijzer gebeurt.

Hier vind je ons beleidsdocument.