Declaraties

Informatie over declaraties

  • Elk formulier dient door de budgethouder digitaal goedgekeurd te worden. De budgethouder is de ouderling of diaken die vanuit de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor jouw bediening.
  • Declaraties dienen uiterlijk 2 maanden na factuur- of bondatum ingediend te worden bij het e-mailadres dat in het formulier vermeld staat.
  • Betaling zal plaatsvinden op de maandelijkse betaalavond van het financieel beheer (3e of 4e maandag van de maand).