Doelstelling


Kerkgenootschap De Wegwijzer Almere

Het kerkgenootschap heeft tot doel om de stad Almere te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Het kerkgenootschap probeert haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het houden van wekelijkse kerkdiensten.
 • Het organiseren van activiteiten onder kinderen, jongeren en volwassenen om hen in aanraking te brengen met het Christelijk geloof.
 • collectegelden

Het kerkgenootschap heeft niet tot doel het behalen van winst. Het vermogen van de kerk wordt gevormd door:

 • bijdragen en subsidies
 • donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten
 • collectegelden

Bestuurders kerkgenootschap


De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente en wordt geleid door een voorzitter.

Voorgangers

 • André Meulmeester (voorganger)

Ouderlingen

 • Henk Talsma (Voorzitter)
 • Marco van den Boogaard
 • Bas Sijl
 • Sebastiaan Knol

Diakenen

 • Thomas van Engelenhoven (Scriba)
 • Erwin Uil

ANBI Registratie


Rechtsvorm: Stichting
Adres: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere
Telefoonnummer: 036-5490604
KVK nummer: 50731475
RSIN nummer: 811673236
Rekeningnummer: NL61 RABO 0321 0898 12

Het werk in Almere steunen?