Wie zijn we?

Christelijke gemeente “De Wegwijzer” is een jonge, dynamische en eigentijdse christelijke kerk met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Hoewel we ons verbonden voelen met de kerk van alle eeuwen willen we ons geloof op een relevante, eigentijdse manier in praktijk brengen in woord en daad! “De Wegwijzer” wil zoekers helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus. De gemeente biedt diverse activiteiten en cursussen aan die Almeerders wil laten kennis maken met het christelijk geloof en hen wil laten ervaren hoe het is om God te kennen en te volgen. Christelijke gemeente “De Wegwijzer” houdt haar diensten in het Missie Centrum.

In onderstaande filmpje vertellen een aantal mensen over Jezus liefde voor hen en hoe zij deze weer willen doorgeven aan jou!

Wat doen we?

Zondagen

 • Samenkomsten
  Elke zondagochtend komen wij samen in het Missie Centrum in Almere Buiten. De diensten beginnen om 10 uur. Tijdens de samenkomsten zingen we met elkaar, lezen we uit de Bijbel, danken we God, luisteren we naar een preek en bidden we met en voor elkaar. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!
 • Gastendiensten
  Elke eerste zondag van de maand houden wij een gastendienst. Deze diensten zijn erop gericht dat er mensen aanwezig zijn die niet zo vaak of voor het eerst naar de kerk gaan. De thema’s zullen een laagdrempelig karakter hebben.
 • Gezinsdiensten
  De gezinsdiensten zijn voor jong en oud. Alle kinderen van basisschoolleeftijd mogen daarom ook bij hun ouders in de dienst blijven.  Tijdens deze ochtend zal er extra aandacht besteed worden aan de kinderen en jeugd die aanwezig zijn.
 • Jongerendiensten
  Speciaal voor de jongeren worden er maandelijks jongerendiensten georganiseerd. We willen met deze diensten de jonge doelgroep binnen onze gemeente bereiken met het evangelie. Ook willen we hen stimuleren om een levende relatie op te bouwen met Heere Jezus. De thema’s zullen daarom zoveel mogelijk aansluiten op deze doelgroep.

Door de week

 • Kerngroepen
  Ontdekken wie Jezus is en Hem volgen in het dagelijks leven kunnen we niet alleen. Daarom komen we midden in de week samen in kleine groepen, in gastgezinnen verspreid over de stad. We noemen dit kerngroepen. Een kerngroep bestaat uit zes tot twaalf personen en komt om de week bij elkaar. Het doel van een kerngroep is om elkaar én God beter te leren kennen, in een veilige, liefdevolle omgeving. Het zijn open groepen en je bent er altijd welkom.

  Kijk op de pagina over de kerngroepen voor meer informatie.

 • Wegwijzer College
  Wegwijzer College is een lerende gemeenschap in Almere die christenen van meerdere kerken mag toerusten tot Gods missie voor de stad. Er is een breed aanbod op het gebied van kennis, toerusting en ondersteuning. Wegwijzer College realiseert dit alles om zoekers te helpen een volgeling van Jezus Christus te worden, nieuwe gelovigen te helpen om het geloof in de praktijk vorm te geven en volwassen gelovigen te helpen groeien in meer kennis van Gods Woord, zich te verdiepen in het geloof, dichtbij Christus te leven en kennis van de Bijbelse theologie te verkrijgen.
  Kijk op de website van Wegwijzer College voor cursusinformatie en opgavenformulier.

Projecten

 • Taalles Nederlands
  De Wegwijzer biedt primaire hulp voor mensen uit het buitenland in de vorm van basis-taallessen Nederlands. Men wordt geholpen met schrijven, lezen en spreken.

  Eén van die plekken is bijvoorbeeld het Buurtcentrum Cobra in Tussen de Vaarten. In samenwerking met het betreffende Wijkteam van de gemeente Almere (zij faciliteren en verwijzen) vinden daar de taallessen plaats. In anderhalf uur doorlopen de aanwezigen het op maat gemaakte materiaal, en wekelijks is er groei te bespeuren. Er zijn maximaal acht plaatsen en als er zich meer kandidaten aanbieden kan er een tweede middag ingevuld worden.

  Inmiddels hebben mensen uit meer dan vijftien verschillende landen de taallessen bezocht. Er wordt veel geleerd maar ook veel gelachen, de sfeer is altijd ontspannen. Dat hebben veel uit de oorlogsgebieden afkomstige mensen ook nodig, gezien de enorme spanningen waarmee ze te maken hadden en hebben. We hebben daar oog en oor voor en nemen de tijd voor hun verhalen, maar wel in het Nederlands… Aan de taallessen zijn geen kosten verbonden en dat heeft dan weer tot gevolg dat onze vrijwilligers ook uit bijna al die landen wel wat lekkers op tafel hebben zien komen.

  Ken je iemand die hier mee geholpen zou zijn of heb jezelf belangstelling? Stuur ons een mail en we reageren.

 • Kinder Bijbel Club

  Op zes plekken in Almere is er de KinderBijbelClub (KBC). Daar kun je spelletjes doen, zingen, knutselen, maar ook naar een mooi verhaal luisteren.

  Benieuwd of het net zo leuk is als het klinkt? Kom gewoon een keer kijken! Je vader en moeder mogen gewoon meekomen als ze dat willen.

  De locaties staan op onderstaande kaart:

 • Vakantie Bijbel Club
  “Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk van God.”
  Ieder jaar opnieuw organiseert Christelijke gemeente De Wegwijzer de VakantieBijbelClub. Een week vol spetterende activiteiten voor kinderen en tieners, met als doel hen kennis te laten maken met het Evangelie van Jezus.

Voor wie?

Kinderen

Met je kinderen voor het eerst naar de kerk? Ben je op zoek naar een kerk voor kinderen? Op kinderniveau onderwijs uit de Bijbel? Met jouw kinderen kun je terecht bij onze kerk in Almere. Wij zijn ook een wegwijzer voor kids. In Wegwijzerkids geven we een visitekaartje af in De Wegwijzer. In verschillende leeftijdsgroepen leren kinderen volgelingen van de Heere Jezus te worden en de kinderen die Hem al volgen helpen we te groeien in hun relatie met Jezus Christus. In een liefdevolle omgeving geven medewerkers de Bijbelverhalen en lessen door uit de Bijbel, Gods Woord en beleven ze samen met de kinderen de steun van geloven en bidden.

Kinderen die De Wegwijzer bezoeken zijn hartelijk welkom in onze programma’s. Onze medewerkers staan klaar om ze het beste uur van de week te laten beleven.

We hebben verschillende leeftijdsgroepen in Wegwijzerkids:

 • Baby en dreumes (0 - 2,5 jaar)

  Alle zondagen om 10.00

 • Peuters (2,5 - 4 jaar)

  Alle zondagen om 10.00

 • Groep 1 + 2

  Alle zondagen vanaf het kinderlied

 • Groep 3 + 4

  Alle zondagen vanaf het kinderlied

 • Groep 5 + 6

  Derde zondag van de maand: Kinderkerk
  Tweede, vierde en vijfde zondag van de maand: Vanaf het kinderlied

 • Groep 7 + 8

  Derde zondag van de maand: Kinderkerk

Klik hier voor het veiligheidsdocument van de Wegwijzerkids en het jongerenwerk.

Jongeren

Ook jongeren willen we een plek geven om elkaar en God te ontmoeten. Alle activiteiten die we in Jongerencentrum The Rock organiseren hebben met deze passie voor jongeren en God te maken! Of je nou gelovig bent of nog helemaal niets van het geloof weet, elke jongere tussen de 11 en 25 jaar is onwijs welkom!

Om een goed beeld te geven van wat we voor jou organiseren, zetten we onze activiteiten even op een rij:

Rock Club
Elke vrijdagavond in de even weken een toffe club voor jou en je vriend(inn)en: samen er-op-uit, lekker sporten, een gaaf spel en een verhaal van God. Inloop in Jongerencentrum The Rock vanaf 18:30.

Meidenparadijs
Alleen voor meiden! Elke vrijdag in de oneven weken een avondje uit: lekker creatief, persoonlijk en over wie jij bent (met God). Inloop in Jongerencentrum The Rock vanaf 19:00.

Inloop
Elke woensdagmiddag van 14:00-17:00 is Jongerencentrum The Rock open voor jou en je vrienden! Kom lekker na schooltijd even chillen, huiswerk maken en meedoen met een afwisselend programma van samen koken, muziek maken, sporten etc.

Facebook
Voor nog meer activiteiten, foto’s en andere posts kijk je op onze Facebook pagina.

Rock Jongerenwerk is het jongerenwerk van de Wegwijzer in Almere Buiten.
Locatie is Jongerencentrum The Rock aan de Makassarweg 80.

Vrouwen

Kijk eens om je heen! Zie je al die mensen? Zoveel verschillen en allemaal uniek! Mannen, vrouwen, kinderen; verschil in huidskleur, in karakter, in taal, maar allemaal inwoner van dezelfde stad.

Ben jij een van die vele vrouwen in het kleurrijke Almere? En wil je graag andere vrouwen ontmoeten in een ongedwongen sfeer? Kom dan eens naar een vrouwenochtend of -avond. Je bent van harte welkom: oud of jong, alleen of met een zus, vriendin, collega of buurvrouw; christen, niet-gelovig of andersgelovig. Het maakt niet uit. We willen je graag leren kennen en verwelkomen je bij een kopje koffie of thee. We praten met elkaar over wat ons bezighoudt; gewone, alledaagse dingen of bijzondere ervaringen. Jouw verhaal kan anderen bemoedigen en jij kunt op jouw beurt dat steuntje in de rug krijgen dat je op dat moment misschien nodig hebt. Weet je dat je waardevol bent voor God, de Schepper? Of wil je dat graag ontdekken? Wij geloven dat Hij ons daarover vertelt in zijn Woord, de Bijbel en dat Hij geïnteresseerd is in iedereen, ook in jou! We zingen samen, we bidden, we lachen en leven met elkaar mee. Je vindt altijd een ‘luisterend oor’!

Ben je meer een ‘doener’ dan een ‘prater’? Ben je creatief, of misschien sportief? Ook daarmee kun je regelmatig aan de slag tijdens een vrouwenochtend. Iets voor jou? Kom het ervaren! Neem een kijkje op de website van Hart voor Vrouwen voor verdere informatie.

Internationaal

Binnen de Wegwijzer is een enorme verscheidenheid aan culturen. De gemeente bestaat inmiddels uit meer dan 30 nationaliteiten.

Spaanstalige diensten
Elke maand vindt er Spaanstalige dienst plaats in het Missie Centrum. Tijdens deze samenkomsten is er ruimte voor gebed en aanbidding en zal Harm Visscher dieper ingaan op de betekenis vanuit de Bijbel. Wees welkom om aan deze diensten deel te nemen!

Iraanse kerk
De Iraanse Kerk in Nederland komt wekelijks samen in het Missie Centrum. De zondagmiddagdienst begint om 14:00 uur.
Kijk voor meer informatie op hun website.